Dokumentation


Vårt digitala underhållsarkiv är ytterligare ett sätt att höja vår servicenivå. Vi sparar all upparbetad kunskap och information om dina underhållsobjekt. Mått, tidigare fel, ritningar etc - ända ner på komponentnivå.

Vårt långsiktiga arbetssätt ger ökad framförhållning och effektiva insatser i akuta situationer.

Som kund har du möjlighet att själv ta del av dokumentationen kring era objekt. Ni kan läsa ut vad som är gjort och när, och t ex se när det är dags för provtryckning.

Tag kontakt med oss så får du login uppgifter för ditt företag.